VELKOMMEN til WORKSHOP For alle workshop gjelder følgende: 
- De tar utgangspunkt i konkrete eksempler
- Suksessfaktorer for å lykkes gjennomgås
- Det blir korte innlegg, gruppedialog og praktiske øvelser
- Det blir relevante og morsomme oppgaver som setter tanker i sving
- Deltakerne får tid til egen refleksjon og anledning til å d
iskutere med andre