Tjenester

Prosessledelse/prosessveiledning
Eksempler på oppdrag: Design av prosesser for organisasjonsendring i forbindelse med, f eks, oppkjøp og sammenslåing, IT-implementering, prosessforbedring, kulturendring og nedbemanning. Veiledning og coaching i forbindelse med forbedringsprosesser og omorganisering. Fasilitering av gruppeprosesser som kick-off og arbeidskonferanser.

Utredning og analyse
Eksempler på oppdrag: Kulturkartlegging og kulturbygging, herunder i forbindelse med fusjonsprosesser. Kompetanse- og oppgavekartlegging. Prosjektevaluering. Forsknings-og utviklingsoppdrag (FOU).

Workshop, kurs og foredrag 
Eksempler:
Omstillingsledelse
Ledere som kulturbærere
Organisasjonskultur
Mangfold og likestilling
Tverrkulturell kommunikasjon
Kulturforståelse
Fasilitering av gruppeprosesser
Hersketeknikker
Kommunikasjon og påvirkning
Fasilitering av workshop