Om Oss

Min bakgrunn
Ledererfaring fra både offentlig og privat sektor: tidligere direktør for Likestillingssenteret, byråsjef i Kommunaldepartementet og leder i Deloitte med resultatansvar for forretningsområdet endringsledelse.

Konsulenterfaring fra prosjekter i Norge og utlandet i forbindelse med omstillingsbistand knyttet IT-implementering, oppkjøp og sammenslåing, prosessforbedring, kulturendring, nedbemanning o.l.

Styreerfaring fra norske og utenlandske organisasjoner.

Innsikt i offentlig forvaltning og politiske prosesser, inkludert arbeidserfaring fra multilaterale organisasjoner som Europakommisjonen og Europarådet.

Nettverk innenfor: medier, forskning, politiske miljøer, frivillige organisasjoner og fra offentlig og privat sektor.

Internasjonal forskererfaring/ Independent expert

Avisspaltist.

Min cv
Curriculum Vitae
LinkedIn

Mine nåværende verv
Lillehammer museum (styremedlem)
Universitetet i Oslo (styremedlem)
OBOS (medlem i representantskapet)
Kunsthøgskolen i Oslos Rådet for samarbeid med arbeidslivet (medlem) 

Min publikasjonsliste
Jeg har hatt en jevn publiseringsaktivitet gjennom årene og har blant annet publisert boken ”Fellesskap til besvær? Om nyere innvandring til Norge” (Universitetsforlaget 1991 og 1992). Jeg er medlem av Norsk faglitterær forfatterforening.

Utvalgte FOU-oppdrag
An analysis of the concept "Likelihood of return" in family visitors' visas to Norway 
An evaluation of the Norwegian programme for the resettlement of UN refugees.
A comparative study of integration potential as an additional selection criterion for the resettlement of refugees.
Visitors' visas in connection with family visits. Norwegian visa practice compared to a selection of Schengen countries.