Kunder

Aker Universitetssykehus, 
AFF (Solstrandprogrammet for Yngre Ledere)
Aftenposten, 
Arbeids-og velferdsetaten (NAV), 
Dagbladet, 
Du Store Verden!, 
den Kongelige Norske Ambassaden i Hanoi (Vietnam), 
Europarådet (Frankrike), 
Film fra Sør, 
Finansforbundet, 
Folkeuniversitetet, 
Fylkesmannen i Vestfold, 
The Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Sveits), 
Hafslund ASA, 
Hafslund Entreprenør AS, 
Handelshøyskolen BI, 
Hedmark fylkesmuseum, 
Høyre, 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), 
IOM International Organisation for Migration (Sveits), 
Innovasjon Norge, 
King Baudouin Foundation (Belgia), 
Kirke-og kulturdepartementet, 
Kommunal- og regionaldepartementet, 
Kommunenes Sentralforbund (KS), 
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM), 
Kulturbyrået Mesén, 
Norges Juristforbund, 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 
Norsk P.E.N., 
Oslo kommune, 
Oslo Rådhus, 
Oslo Teknopol, 
Patentstyret, 
Politiken (Danmark), 
Riksrevisjonen
Sariba Consulting AS, 
Sentralskattekontoret for storbedrifter
Skattedirektoratet, 
Skattebetalerforeningen, 
Siviløkonomforeningen, 
SPEKTER, 
Statped
Stavanger kommune, 
Steria AS, 
Sosialistisk Venstreparti, 
Sykepleierforbundet, 
Telenor ASA, 
Telenor Key Partner AS, 
Utdanningsforbundet, 
Universitetet i Oslo, 
Vinterfestuka i Narvik, 
Utlendingsdirektoratet (UDI), 
Utenriksdepartementet, 
VIRKE
Women’s Economic Forum (Frankrike).

Sitater fra tidligere kunder

Woon innehar kompetanse som er unik innen relasjonsbygging, bryte ned siloer, endringsledelse og bygge en felles bedrifts kultur. Hun har høye forventninger til seg selv og andre og har en egen evne til å fokusere på bedriftens mål I sine gjennomføringer. Hun er fargerik og utradisjonell som foredragsholder, konsulent og veileder. Hennes erfaring, kompetanse og ikke minst særdeles positive energi gir alltid et stort løft I forhold til å bygge verdier I enhver bedrift. Woon har et varmt og vinnende vesen og bidrar sterkt I enhver setting.
Arve Gøperød, Supply Chain Director, marked.no


«WOON ER EN FREMDRAGENDE FOREDRAGSHOLDER SOM SKAPER ENTUSIASME OM EMNET OG TILRETTELEGGER FOR GODE DISKUSJONER. HUN HAR MANGE INTERESSANTE EKSEMPLER FRA VIRKELIGHETEN NOE SOM GJØR DET MORSOMT OG LEVENDE Å HØRE PÅ SAMTIDIG SOM JEG ENKELT KAN KNYTTE DET TIL PROBLEMSTILLINGER JEG OPPLEVER I MIN HVERDAG .»
MARIAN SVENSEN, PROSJEKTLEDER, LEAN COMMUNICATIONS AS

«TYDELIG PÅ HVA SOM ER MÅLET MED DAGEN OG HVORDAN KOMME DIT. GOD STRUKTUR. FIN BALANSE MELLOM INNSPILL OG DET Å KOMME GJENNOM TEMA. DU SØRGET FOR AT ALLE KUNNE KOMME FRAM MED SINE SYNSPUNKTER, OG AT ALLE DELTOK. FLOTT AT INNSPILL PÅ FORHÅND BLE TATT PÅ ALVOR OG AT...JEG FIKK TILBAKE KUNNSKAP SOM JEG KAN BRUKE I DEN UTFORDRINGEN JEG STÅR OVERFOR I MITT ARBEID.»
SOLVEIG WAALER, NAV ARBEIDSLIVSSENTER SØR-TRØNDELAG

"Woon is easy to work with and spreads her positivism around her. Her ability to get things done and get other people activated is remarkable. Within minutes she got a large number of people who had been sleeping through the whole meeting enthusiastic...Woon got the trust of the senior managers as well as those much lower down in the organisation..." 
Jonas Kristoffersson, Deloitte Consulting (Finland)


"Hun hadde engasjement og fokus på oppgaven som skulle utføres, utfordret oss også på våre oppgaver. Profesjonell."
Marit L. Sandøy, Avdelingsleder, NAV Forvaltning (Møre og Romsdal)

"Takk for et veldig fint foredrag! Det var tydelig at du er vant til å holde mye foredrag og drive workshops. Lurt å involvere studentene på den måten. Foredraget var svært godt lagt opp og gjennomtenkt".
Gryo Anna Holen, Studie- og forskningskonsulent, Universitetet i Oslo


"Ditt foredrag oppnådde en gjennomsnittskarakter på 4.8 for faglig innhold og 4.8 for presentasjonen. Gjennomsnittlig poeng blant foredragsholderne for faglig innhold var 4.31 og 4.24 for presentasjon."
Oskar Wiklund, Prosjektleder, NSF KAN (Norske siviløkonomers forening)

"Rask og effektiv, dyktig til å lede en diskusjon og drive den framover, viste tidlig i prosessen forståelse for et omfattende og komplisert saksområde."
Carl Morten Iversen, gen.sekr., Norsk P.E.N.

"Meget god forståelse av hvordan endring generelt oppleves av de ansatte i en organisasjon. I en kunnskapsbedrift som Hedmark fylkesmuseum har det også stor betydning at den som skal være med å gi organisasjonen bedre innsikt også har godt kjennskap til hva et museum er og hvordan det arbeider og det har du. Etter din presentasjon på allmøtet har jeg fått mange tilbakemeldinger fra de ansatte på at dette ga dem bedre selvinnsikt i forbindelse med endringsprosessene museet er inne i."
Harald Jacobsen, adm.dir, Hedmark fylkesmuseum.

"Bransjeforståelse, ryddighet og tydelighet, men allikevel ydmyk tilnærming."
Kari Tyseng, adm.sjef, Hedmark fylkesmuseum AS.

"Dyktig på alt! Fikk alle til å snakke. Fulgte opp alle. Hadde tilpasset et eget opplegg for oss, skreddersydd. Flink til å få alle med. Gjenkjennelig tema. To the point."

Kjersti Oland, Oslo kommune, på vegne av Oslo kemnerkontor, Gravferdsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten."Konsulentens sterke sider er tempo og involvering av traineene underveis i opplegget. Det er ingen tvil om at du er faglig dyktig og har mye å fare med." 
Geir Håkensen, Senior Advisor, Group HR, Telenor ASA

"Woon er for det første fullt og helt tilstede i samtalen med meg. Hun er lyttende til hva jeg som kunde  ønsker å skape av resultat i form av innhold og prosess. I tillegg er hun en aktiv sparringspartner, som bidrar med sine erfaringer og konstruktive innspill, slik at mine ønsker til kursresultat blir tydeligere og bedre. Hun satte stort fokus på å skape en ”levende” prosess i kurset. Jeg tror det var en vesentlig element for et lærerikt innhold."

Roar Thun Wægger, Norges Juristforbund"I have collaborated with Woon on a research paper over the course of a year and continue to work with her on related projects. The most remarkable thing about Woon is her unusual combination of two distinct forms of intelligence, the academic and the practical. One the one hand, she is a genuine intellectual and on the other, she has a superb ability to analyse objectives and map out the discrete tasks that must be accomplished. She is loyal, energetic and committed and has a wonderful capacity for organizing staff and for steering them in the right direction."
Prof. Aristide Zolberg, University-in-Exile Professor of Political Science, The New School, New York.


"Woon's 100% satisfactory delivery of her facilitating role in this event does not allow any development needs to be identified. Empathy quickly established with participants; good understanding of client organisation needs (partly through previous experience with it) and willingness to take on board specific event-based needs and work constructively with all the organisational partners in particular the conference rapporteur; solid training skills combined with knowledge of the subject matter of the event."
Simon Tonelli, Head of Migration Division, Council of Europe (Strasbourg, Frankrike)


"God kunnskap på området, meget god formidlingsevne og spilte godt på kursdeltakerne/aktiviserte deltakerne på en god måte. Det var godt fordelt tid mellom forelesninger/tale fra konsulenten og oppgaver til deltakerne. Deltakerne ble satt i god stand til å skjønne hva hersketeknikker er,hvordan makt og makt bruk er og hvordan de skal takle situasjonen når de står midt oppe i den..... Engasjementet fra konsulenten var på topp hele tiden. (Grunnkurset i hersketeknikk) vil jeg anbefale sterkt at alle som er tillitsvalgte og bør ha gjennomgått for å kunne ivareta sin rolle som tillitsvalgt på en god måte. "
Anne Therese Tuft Lie, Norges Juristforbund


"Woon comes with a well of varied experience from both public and private sector and brings to any discussion different and interesting perspectives based on her varied background as anthropologist, manager and executive. She is solution-oriented, analytical and extremely articulate, enabling her to present a case and an argument succinctly and convincingly. Woon provides an effective and safe way to solve a problem or map complex issues while providing possible ways forward."
Jon Lidén, Director of Communications, The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Switzerland)


"I uke 9 og 10 har biblioteket hatt besøk av Long Litt Woon. Hun har holdt et kurs i fortellerteknikk for elever på 4/5 klassetrinn. Dette gikk over 10 undervisningstimer, og ble satt stor pris på av oss alle! Et flott, lekende og innholdsrikt opplegg med etter hvert mange aktivt deltagende elever. Elever som ikke vanligvis har våget seg frempå, overrasket stort. Kurset ble avsluttet med at hver og en av barna fikk dele ut sin ”gave”, i form av en muntlig historie de selv hadde laget eller at de presenterte en bok de hadde lest. Mye mot og stor fantasi utspilte seg. Deilig å få plass til et slikt arbeid i en ellers travel skolehverdag! Og tusen takk til deg Woon! "
Vahl skole, Oslo


”Leveransen overgikk mine (høye) forventninger! Jeg er veldig fornøyd med samarbeidet med Woon.”
Steinar Sabbasen, adm.dir., Sariba Consulting AS


"Fokusert. Løsningsorientert. Konkretiserer utfordringene."
Andreas Løyning, CIO, Deloitte Consulting.

”Prosjektet oppfattes som vellykket, og oppnådde resultater som kan dokumenteres på tross av at relasjons/kulturbygging av natur er vanskelig å måle. Vi har forbedret sosiale relasjoner mellom medarbeidere fra forskjellige interne miljøer og oppnådd en bedret interesse og forståelse for våre strategier/mål. Muligheten til innsyn i andres oppgaver har ledet til en noe bedre forståelse av de totale arbeidsprosesser. Dette var sentrale målsetninger for prosjektet. Woon er lett å samarbeide og kommunisere med. Faglig dyktig med et smittsomt engasjement. Strukturert og ryddig. Det har vært en fornøyelse å jobbe med en konsulent som evner å sette "eksotiske" fagområder på dagsorden i et teknisk orientert miljø. Takk!"
Lars Bangen, prosjekteier, Viken Energinett AS

"Woon har evne til å sette seg inn i oppgaven på en effektiv måte og selvstendig komme fram til et opplegg innenfor en ramme som tilfredsstiller kundens behov.”
Lars Bangen, adm. direktør, Hafslund Entreprenør AS


”Overordnet tilnærming, kreativitet, lydhørhet, formidlingsevne, profesjonalitet og samarbeidsevner. Long Litt Woon har sørget for god fremdrift og høy kvalitet på samarbeidet og på sluttproduktet.”
Dag Bærvahr, underdirektør, Utlendingsdirektoratet (UDI)


"Jeg setter pris på at konsulenten er kunnskapsrik, ærlig, åpen, initiativrik, frøktelig strukturert og veldig søt (he he he). En berikelse og en sann fornøyelse å jobbe med Woon. Har lært utrolig mye. Prosjektet hadde aldri hatt en sjanse i havet uten bidrag fra Woon. Jeg stiller gledelig opp som referanse."
Bjørn Kjærstad, prosjektleder, Viken Energinett AS 

"Godt humør, humor, evnen til å ikke ta seg selv høytidelig. Får folk til å være med. Veldig flink til å ha oversikt over helheten i prosjektet samtidig som det er fokus på oppgaven."
Karsten Bore, prosjektmedarbeider, Viken Energinett AS

"Kursopplegget om Mangfoldsledelse var veldig bra; godt forberedt og interessant både i analyse og innhold."
Karen Hirth Thorsen, direktør, Personal og organisasjon, Stavanger kommune


”Ydmykhet og profesjonalitet. Har ulike innfallsvinkler til problemstillinger og tør å utfordre deltakerne på en ufarlig måte. Grundig forberedelse og virkelig ønske om et vellykket seminar.”
Anders Frafjord, økonomidirektør,
Aker Universitetssykehus HF


"Woon satte seg raskt inn i problemstillingene og forstod kundens business og interne linjer og knuter. Hun kom med gode råd uten å prøve å føye meg, samtidig som hun gjorde det klart at det var jeg som tok avgjørelsen. Å følge rådene har vist seg å være lønnsomt så langt."
Anette Beichmann, prosjektleder, Deloitte Consulting

”Woon er god til å se an situasjonen og få alle aktører i tale. Hun er også tydelig på hva som må forgå av forberedelser for å få aktørene til å spille sammen. Under kickoff er Woon vár på hva som foregår og justerer aktivitetene i forhold til det, samtidig som hun klarer å få folk til å strekke seg litt. Veldig bra!”
Anette Beichmann, Seniorrådgiver, NAV


”Du var tydelig og fin ved å snakke om dette temaet (mangfold og likestilling) på en folkelig og ikke for akademisk måte.”
Marianne Njøten, personalsjef, Skatteetaten


”Meget raskt levert. Jeg setter pris på Woons fokus på resultat med et praktisk utgangspunkt.”
Kjersti Oland, HR konsern, Oslo kommune


”Konsulenten brukte kort tid til å sette seg inn i oppdraget. Konsulentens væremåte, vinkling på utfordringen og fremleggelsesevne gjør at ledergruppen i vårt firma er styrket i å ta en riktig avgjørelse. Vi er godt fornøyd!”
Rune Johansen, div.leder, Hafslund Entreprenør AS


”Behagelig vesen + engasjerende og klar fremføring.”
Kristin Baardseth, avdelingsleder, Sentralskattekontoret for storbedrifter, Skatteetaten


”Du er god å kommunisere og fekk raskt god kontakt med forsamlingen. Eg synes seansen var fin.”.
Agnar Aas, direktør, NVE


”Jeg setter pris på Woons evne til å engasjere og motivere. Samt hennes evne til å være direkte og konstruktiv i sin kritikk. Konsulenten har også mye kunnskap som det har vært svært interessant og ta del i. Woon har også hele tiden vært svært fokusert på resultat og mål. Dette har vært et svært interessant og lærerikt prosjekt og det har vært pga Long Litt Woon.”
Kristin Lian, prosjektleder, Fra Forvaltning til Forretning, Viken Energi


"Seriøs. Profesjonell. Godt forberedt."
Signe Opsahl, Kvinneuniversitetet


”Det er vel knapt noe tilsvarende prosjekt innen Rikstrygdeverket som har hatt/har så mange utfordringer og fordringshavere enn Andre Krav prosjektet..... Kickoff-møtet var en suksess. Det ristet sammen miljøer som skal og kan bidra i denne omstillingsprosessen....Kost-nytte av dette tiltaket er vurdert som meget høyt.”
Jon Lereim, ekstern kvalitetssikrer fra PriceWaterhouseCoopers for Rikstrygdeverket


”Woon kom inn i prosjektet på meget kort varsel for å hjelpe til med å tilrettelegge et seminar for kommende brukere av et nytt system. Woon klarte på en fabelaktiv måte å få instruktørene til å lage gode og inspirerende innlegg. Men best av alt – Woon klarte gjennom sitt opplegg å skape entusiasme og motivasjon for kommende organisasjonsendringer. Evalueringene fra alle 27 deltakere viste at vi fikk 9.1 for opplegg (av 10 mulige) og 8.8 for nytteverdi (av 10 mulige). Jeg har bare hørt skryt om seminaret og hvordan det ble gjennomført. Både instruktører og deltakere var meget godt fornøyd. Det var en riktig prioritering i en kritisk fase å benytte en ekstern fasilitator til seminaret, dvs. kunden har fått "value for meney"”.
Jan Christian Sandberg, prosjektleder, Deloitte Consulting


“She has an amazing way to get through those differences and turn them into the benefit of the process. It would have helped a lot to have her here a few months more. The consultant exceeded expectations.”
Johanna Tõtterman, Vice-President, Orion Pharma, (Finland)