Sitater fra tidligere kunder

"Woon er for det første fullt og helt tilstede i samtalen med meg. Hun er lyttende til hva jeg som kunde  ønsker å skape av resultat i form av innhold og prosess. I tillegg er hun en aktiv sparringspartner, som bidrar med sine erfaringer og konstruktive innspill, slik at mine ønsker til kursresultat blir tydeligere og bedre. Hun satte stort fokus på å skape en ”levende” prosess i kurset. Jeg tror det var en vesentlig element for et lærerikt innhold." 
Roar Thun Wægger, advokatfullmektig, Juristforbundet


Konsulentens sterke sider er "tempo og involvering av traineene underveis i opplegget. Det er ingen tvil om at du er faglig dyktig og har mye å fare med."
Geir Håkensen, Senior Advisor, Group HR, Telenor ASA

"I have collaborated with Woon on a research paper over the course of a year and continue to work with her on related projects. The most remarkable thing about Woon is her unusual combination of two distinct forms of intelligence, the academic and the practical. One the one hand, she is a genuine intellectual and on the other, she has a superb ability to analyse objectives and map out the discrete tasks that must be accomplished. She is loyal, energetic and committed and has a wonderful capacity for organizing staff and for steering them in the right direction."

Prof. Aristide Zolberg, University-in-Exile Professor of Political Science, The New School, New York.

"Woon's 100% satisfactory delivery of her facilitating role in this event does not allow any development needs to be identified. Empathy quickly established with participants; good understanding of client organisation needs (partly through previous experience with it) and willingness to take on board specific event-based needs and work constructively with all the organisational partners in particular the conference rapporteur; solid training skills combined with knowledge of the subject matter of the event."
Simon Tonelli, Head of Migration Division, Council of Europe (Strasbourg, Frankrike)

"God kunnskap på området, meget god formidlingsevne og spilte godt på kursdeltakerne/aktiviserte deltakerne på en god måte. Det var godt fordelt tid mellom forelesninger/tale fra konsulenten og oppgaver til deltakerne. Deltakerne ble satt i god stand til å skjønne hva hersketeknikker er,hvordan makt og makt bruk er og hvordan de skal takle situasjonen når de står midt oppe i den..... Engasjementet fra konsulenten var på topp hele tiden. (Grunnkurset i hersketeknikk) vil jeg anbefale sterkt at alle som er tillitsvalgte og bør ha gjennomgått for å kunne ivareta sin rolle som tillitsvalgt på en god måte. "
Anne Therese Tuft Lie, Norges Juristforbund

"Woon comes with a well of varied experience from both public and private sector and brings to any discussion different and interesting perspectives based on her varied background as anthropologist, manager and executive. She is solution-oriented, analytical and extremely articulate, enabling her to present a case and an argument succinctly and convincingly. Woon provides an effective and safe way to solve a problem or map complex issues while providing possible ways forward."  
Jon Lidén, Director of Communications, The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Switzerland)

I uke 9 og 10 har biblioteket hatt besøk av Long Litt Woon. Hun har holdt et kurs i fortellerteknikk for elever på 4/5 klassetrinn. Dette gikk over 10 undervisningstimer, og ble satt stor pris på av oss alle! Et flott, lekende og innholdsrikt opplegg med etter hvert mange aktivt deltagende elever. Elever som ikke vanligvis har våget seg frempå, overrasket stort. Kurset ble avsluttet med at hver og en av barna fikk dele ut sin ”gave”, i form av en muntlig historie de selv hadde laget eller at de presenterte en bok de hadde lest. Mye mot og stor fantasi utspilte seg. Deilig å få plass til et slikt arbeid i en ellers travel skolehverdag! Og tusen takk til deg Woon!
Vahl skole, Oslo

”Leveransen overgikk mine (høye) forventninger! Jeg er veldig fornøyd med samarbeidet med Woon.” Steinar Sabbasen, adm.dir., Sariba Consulting AS

”Woon er lett å samarbeide og kommunisere med. Faglig dyktig med et smittsomt engasjement. Strukturert og ryddig. Woon har evne til å sette seg inn i oppgaven på en effektiv måte og selvstendig komme fram til et opplegg innenfor en ramme som tilfredsstiller kundens behov.”  
Lars Bangen, adm. direktør, Hafslund Entreprenør AS

”Overordnet tilnærming, kreativitet, lydhørhet, formidlingsevne, profesjonalitet og samarbeidsevner. Long Litt Woon har sørget for god fremdrift og høy kvalitet på samarbeidet og på sluttproduktet.”  
Dag Bærvahr, underdirektør, Utlendingsdirektoratet (UDI)

"Kursopplegget om Mangfoldsledelse var veldig bra; godt forberedt og interessant både i analyse og innhold."  
Karen Hirth Thorsen, direktør, Personal og organisasjon, Stavanger kommune

”Ydmykhet og profesjonalitet. Har ulike innfallsvinkler til problemstillinger og tør å utfordre deltakerne på en ufarlig måte. Grundig forberedelse og virkelig ønske om et vellykket seminar.”  
Anders Frafjord, økonomidirektør, Aker Universitetssykehus HF

”Woon er god til å se an situasjonen og få alle aktører i tale. Hun er også tydelig på hva som må forgå av forberedelser for å få aktørene til å spille sammen. Under kickoff er Woon vár på hva som foregår og justerer aktivitetene i forhold til det, samtidig som hun klarer å få folk til å strekke seg litt. Veldig bra!”
Anette Beichmann, Seniorrådgiver, NAV

”Du var tydelig og fin ved å snakke om dette temaet (mangfold og likestilling) på en folkelig og ikke for akademisk måte.”
Marianne Njøten, personalsjef, Skatteetaten

”Meget raskt levert. Jeg setter pris på Woons fokus på resultat med et praktisk utgangspunkt.”  
Kjersti Oland, HR konsern, Oslo kommune

”Konsulenten brukte kort tid til å sette seg inn i oppdraget. Konsulentens væremåte, vinkling på utfordringen og fremleggelsesevne gjør at ledergruppen i vårt firma er styrket i å ta en riktig avgjørelse. Vi er godt fornøyd!”  
Rune Johansen, div.leder, Hafslund Entreprenør AS

”Både form og innhold ”matchet” for oss. Behagelig vesen + engasjerende og klar fremføring.”  
Kristin Baardseth, avdelingsleder, Sentralskattekontoret for storbedrifter, Skatteetaten

”Du er god å kommunisere og fekk raskt god kontakt med forsamlingen. Eg synes seansen var fin.”. Agnar Aas, direktør, NVE

”Jeg setter pris på Woons evne til å engasjere og motivere. Samt hennes evne til å være direkte og konstruktiv i sin kritikk. Woon har også hele tiden vært svært fokusert på resultat og mål.”
Kristin Lian, prosjektleder, Fra Forvaltning til Forretning, Viken Energi

"Seriøs. Profesjonell. Godt forberedt."  
Signe Opsahl, Kvinneuniversitetet

”Det er vel knapt noe tilsvarende prosjekt innen Rikstrygdeverket som har hatt/har så mange utfordringer og fordringshavere enn Andre Krav prosjektet..... Kickoff-møtet var en suksess. Det ristet sammen miljøer som skal og kan bidra i denne omstillingsprosessen....Kost-nytte av dette tiltaket er vurdert som meget høyt.”  
Jon Lereim, ekstern kvalitetssikrer fra PriceWaterhouseCoopers for Rikstrygdeverket

”Woon klarte på en fabelaktiv måte å få instruktørene til å lage gode og inspirerende innlegg. Men best av alt – Woon klarte gjennom sitt opplegg å skape entusiasme og motivasjon for kommende organisasjonsendringer. Evalueringene fra alle 27 deltakere viste at vi fikk 9.1 for opplegg (av 10 mulige) og 8.8 for nytteverdi (av 10 mulige).”  
Jan Christian Sandberg, prosjektleder, Deloitte Consulting

“She has an amazing way to get through those differences and turn them into the benefit of the process. It would have helped a lot to have her here a few months more.”  
Johanna Tõtterman, Vice-President, Orion Pharma, (Finland)